What is a digital signature

امضای دیجیتال چیست؟

امضای دیجیتال به یک سیستم رمزنگاری مبتنی بر الگوریتم‌های رمزنگاری اشاره دارد که جهت اثبات هویت و اصالت یک فرد یا موجودیت در محیط‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. ... ادامه مطلب